วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมส่งมอบหน้ากากผ้า จำนวน 5,600 ชิ้น ให้แก่นักโทษในเรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี ภายใต้โครงการ “ธารน้ำใจสภาอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานีเพื่อสถานการณ์โควิด-19” ณ เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี