นางมิ่งขวัญ สว่าง ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสกลนคร ร่วมสนับสนุนเงินสดและสิ่งของเพื่อใช้ในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ดังนี้
1. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิ 6 ตัว, ชุดรับแขกใหญ่ 1 ชุด และเงินสด 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลสกลนคร
2. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง, เครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมขาตั้ง 2 ตัว, เงินสด 100,000 บาท ให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร
3. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 300 กล่อง ให้กับผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. มอบหน้ากากอนามัย จำนวน 500 กล่อง, รถเข็น 1 คัน, สายออกซิเจนและโถปัสสาวะ ให้กับโรงพยาบาลชัยภูมิ