วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายสมยศ ชาญจึงถาวร ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร (บริษัทพรีเมียร์ควอลิตี้สตาร์ช จำกัด) สนับสนุนข้าวกล่อง 300 กล่อง น้ำดื่ม 300 ขวด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคาร 250 ปี มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร