วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสายงานต่างประเทศ​ เป็นวิทยากรในงานสัมมนาออนไลน์ เรื่อง “Think Resilience, Think Thailand” A Prime Business Location for Dutch Investors ในหัวข้อ Looking Ahead: Thailand Economic Relief and Recovery – Post COVID-19 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยยังคงได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งปัจจุบันภาครัฐได้ดำเนินนโยบายทางการเงินและการคลัง เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเริ่มมีสัญญานการปรับตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจาก สถานการณ์เศรษฐกิจในต่างประเทศ เช่น สหรัฐฯ ที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางบวกต่อการส่งออกของไทย ทั้งนี้ ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย และเชิญชวนนักลงทุนเนเธอร์แลนด์ เข้ามาลงทุนในไทย โดยเป็นการอธิบายสิ่งที่นักลงทุนต่างชาติจะได้รับจากการลงทุน พร้อมทั้งมุมมองภาคเอกชนต่อแนวโน้มอุตสาหกรรมไทยในอนาคต และหนทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยในมุมมองภาคเอกชนด้วย