วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีเปิดตัวเว็บไซต์ www.aseanaccess.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลและรายละเอียดของผู้ให้บริการผู้ประกอบการ SMEs ในอาเซียน
โดยมี Mr. Reinhold Elges ผอ.องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย, ดร.วีระพงศ์ มาลัย ผอ.สสว. และนายวิศิษฎ์ ลิ้มลือชา รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธาน ASEAN-BAC ประเทศไทย เข้าร่วมพิธีเปิดผ่านระบบ Virtual conference โดยเว็บไซต์นี้จะเป็น online gateway ในการเชื่อมโยงการทำการค้าทั้งในอาเซียนและทั่วโลก และยังประโยชน์แก่ผู้ประกอบการทั้งผู้ส่งออกและผู้นำเข้าที่ต้องการเข้าสู่การทำธุรกิจระหว่างประเทศ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือให้แก่บริษัทอีกด้วย