ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย