ลักษณะข้อมูล : รายวัน/รายสัปดาห์

แหล่งข้อมูล : สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย