ลักษณะข้อมูล : รายปี

แหล่งข้อมูล : การท่าเรือแห่งประเทศไทย