ลักษณะข้อมูล : รายเดือน

แหล่งข้อมูล : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย