ลักษณะข้อมูล : ปี

แหล่งข้อมูล : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย