วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมให้การต้อนรับและหารือกับ H.E. Ms. Itzel Karina Chen Chan เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามาประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมฯ โดยได้หารือกันในประเด็นที่ทั้งสองประเทศตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของแต่ละภูมิภาค โดยปานามานั้นเป็นที่ตั้งของคลองปานามาที่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก รวมทั้งเป็นจุดกระจายสินค้าไปยังภูมิภาคลาตินอเมริกา ในส่วนของประเทศไทยนั้นเป็นจุดศูนย์กลางของ CLMVT โดยสามารถเป็น Land Link ในการทำการค้ากับประเทศในกลุ่ม CLMV ได้

 

นอกจากนี้ ปานามายังมีจุดแข็งด้านอุตสาหกรรม Maritime Services ซึ่งเป็นสาขาที่ประเทศไทยยังไม่มีความชำนาญจึงสามารถเรียนรู้และร่วมมือกับปานามาในการพัฒนาอุตสาหกรรมดังกล่าว ซึ่งจะสามารถสร้างจุดแข็งให้กับโครงการพัฒนาท่าเรือ คลองไทย และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้อีกด้วย ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกาเดินทางเยือนปานามาเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลงแล้ว