วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และนายสุทธิลักษณ์ สิมมาทัน รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ได้เข้ารับการฉีดวัคซีน โควิด และร่วมมอบอาหารว่างให้กับบุคคลกรทางการแพทย์ โดยมี นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น