วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 64 นายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. และนายสมนึก เต็งชาตะพันธุ์ รองเลขาธิการ ส.อ.ท. พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตฯ ภาคกลาง คุณศาณิต เกษสุวรรณ ประธานสภาฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน คุณนเรศ สุดประเสริฐ เลขาธิการสภาฯ กลุ่มภาคกลางตอนบน รวมถึงประธานสภาอุตฯ จังหวัด และผู้แทนสภาอุตฯ จังหวัดทั้ง 8 จังหวัด ได้แก่ อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท ลพบุรี อยุธยาฯ สระบุรี สุพรรณบุรี และนนทบุรี เข้าพบนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนพ.ศรีศักดิ์ ตั้งจิตรธรรม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง ณ ห้องประชุมโพธิ์ทอง ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง เพื่อหารือเกี่ยวกับมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ในสถานศึกษา ตลาด สถานประกอบการ (โรงงาน) และพื้นที่พักอาศัยของคนงานก่อสร้าง ในจังหวัดอ่างทอง รวมถึงการอนุญาตพนักงานในจังหวัดอ่างทอง ให้สามารถเดินทางเข้า-ออกจังหวัด เพื่อปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้ และได้ร่วมแชร์แนวทางวิธีการแก้ไขปัญหารวมถึงสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งการหารือครั้งนี้เป็นการหารือร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาการคุมเข้มที่อาจทำให้เศรษฐกิจในจังหวัดข้างเคียงหยุดชะงักจากปัญหาการไม่สามารถเคลื่อนย้ายแรงงานได้

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง นายขจรเกียรติฯ รับทราบประเด็นและข้อเสนอจากภาคเอกชน จึงได้ประกาศผ่อนผันมาตรการบางส่วนลง เพื่อลดภาระที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง