วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาธุรกิจฯ เข้าร่วมการหารือทางไกลระหว่างสถานเอกอัครราชทูตและทีมประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา เพื่อรับฟังนโยบาย BCG ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายหลังจากสถานการณ์ COVID-19 รวมถึงภาพรวมทางเศรษฐกิจ ศักยภาพ และโอกาสในการประกอบธุรกิจในภูมิภาคลาตินอเมริกา

ทั้งนี้ สามารถรับชมการหารือย้อนหลังได้ที่ Facebook กระทรวงการต่างประเทศ : https://www.facebook.com/ThaiMFA/videos/195718535799319/