วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร นำโดย นายไกรฑูรย์ สุวรรณปัฏนะ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร พร้อมคณะกรรมการฯ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนดังกล่าว ในที่ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 6/2564 ณ ห้องประชุมแก้วกินรี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร