วันที่ 30 มิถุนายน 2564 นางจันทร์เพ็ญ แสงเจริญรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเลย เป็นผู้แทนมอบผลิตภัณฑ์ COCOBURI บริษัท ไทย โคโคนัท จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 ลัง ภายใต้กิจกรรมร่วมปันน้ำใจสู่สังคม สนับสนุนโดยนางจินตนา ชิ้นปิ่นเกลียว ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี ส่งมอบให้กับนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาคของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19