วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตาก มอบชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE, หน้ากากอนามัยแบบผ้า, กล่องพลาสติกอเนกประสงค์สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ ของเจ้าหน้าที่ภาคสนาม รวมมูลค่า 80,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอด ซึ่งทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกและผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในอำเภอแม่สอด โดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด และสาธารณสุขอำเภอแม่สอดเป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปใช้ภาคสนามในการเข้าพื้นที่การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก