วันที่ 5 กรกฏาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ ลานไทยเบฟ ชั้น 10 สำนักงานสภาอุตสาหกรรมฯ