วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมภาคใต้ นำโดย ดร.ตติยะ ฉิมพาลี ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายเเดน บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปัตตานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มูลนิธิโรงบาลปัตตานี ร่วมกับ ศอ.บต. และบริษัท เอส.ซี.จี มูลนิธิเอสซีจี มอบเตียงกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) เพื่อสนับสนุนการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ให้กับโรงพยาบาลสนามในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้รับเกียรติจากนายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับมอบ