วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายจิระพันธ์ อุลปาทร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-ญี่ปุ่น และคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมให้การต้อนรับนายคาซึโอะ ฮิดากะ (Mr. Hidaka Kazuo) ประธานหอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และคณะกรรมการหอการค้าญี่ปุ่นฯเนื่องในโอกาสแนะนำตัวในการเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยสภาอุตสาหกรรมฯได้แสดงความยินดีต่อประธาน JCC ท่านใหม่ และเน้นย้ำถึงความสำคัญที่แนบแน่นในฐานะผู้แทนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ

พร้อมกันนี้ นายอะซึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธาน JETRO Bangkok ได้รายงานสรุปผลสำรวจความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของภาคธุรกิจญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC Survey of Business Sentiment of Japanese Corporation in Thailand) ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ที่ถึงแม้สภาพเศรษฐกิจจะอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากที่เป็นผลจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 แต่ยังก็ส่งสัญญาณให้เห็นถึงการฟื้นตัวของค่าดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจได้เห็นสิ่งที่ประเทศไทยได้ปรับปรุงดีขึ้นอาทิการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล มาตรการรองรับผลกระทบจาก COVID-19 และการส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนญี่ปุ่นบริษัทต่างๆ ต้องให้รัฐบาลไทยปรับปรุงการมาตรการรองรับผลกระทบจาก COVID-19 การส่งเสริมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการสาธารณูปโภค การพัฒนาปรับปรุงระบบศุลกากรและพิธีการศุลกากร การรักษาเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และการปรับปรุงความสะดวกในการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า เป็นต้น