วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ นำโดย นางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ และผู้แทนคณะกรรมการฯ ร่วมมอบเงินที่คณะกรรมการฯ และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการที่มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสมทบทุน “กองทุนสู้ภัยโควิดโรงพยาบาลสมุทรปราการ” จำนวน 222,000 บาท เพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย โดยมีนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานรับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์สิทธิชัย กุลพรศิริกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ ร่วมรับมอบ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ