วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุรชัย โสตถีวรกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง นายอภิสิทธิ์ เตชะนิธิสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร นางอุบลรัตน์ โสตถีวรกุล นายกสโมสรโรตารีสมุทรสาคร ปีบริหาร 2564 – 2565 นางสาวกัญญา จิ๋วใย นายกสโมสรโรตารีบ้านแพ้ว ปีบริหาร 2563–2564 พร้อมด้วยผู้แทนจาก บริษัท เซ็นเตอร์ คอนเทนเนอร์ จำกัด และ บริษัท เซ็นเตอร์ แพค จำกัด ได้ร่วมมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กเล็กให้กับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม ณ บริเวณที่ดิน 49 ไร่ เชิงสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว ทั้งชาย–หญิง และเด็กเล็กอีกกว่า 30 คน ที่พักรักษาตัวอยู่ภายในศูนย์ฯ โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 เป็นผู้รับมอบ

สำหรับสิ่งที่ของที่นำมามอบให้ในครั้งนี้ ได้แก่ ที่นอนสำหรับเด็กเล็ก น้ำดื่ม ขนมขบเคี้ยว ข้าวเกรียบ ยาสีฟันสำหรับเด็กเล็ก และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น ทั้งนี้ นอกจากจะเป็นการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 แล้ว ยังเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วย และเป็นการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันของภาคเอกชนในการดูแลสังคมภายใต้ปฏิบัติการ “สมุทรสาคร (ต้อง) ชนะ” ของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อีกด้วย

สำหรับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม อยู่ในการดูแลรับผิดชอบโดยโรงพยาบาลสมุทรสาคร รองรับผู้ติดเชื้อคนไทย มีจำนวนเตียงทั้งหมด 192 เตียง จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ศูนย์ห่วงใยคนสาคร (โรงพยาบาลสนาม) แห่งที่ 10 สภาอุตสาหกรรม มีผู้ติดเชื้อครองเตียง 160 เตียง คงเหลือ 32 เตียง