วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.20 น. นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร อาทิ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ดร.อรพินท์ เสริมประภาศิลป์ เหรัญญิก ดร.คมสัน เหล่าศิลปเจริญ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
นายชาติชาย พานิชชีวะ และนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2564 โดยมีนายสิโรตม์ รัตนามหัทธนะ กรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.อสมท. ให้การต้อนรับ ณ สตูดิโอ 5 สถานีโทรทัศน์ MCOT HD (ช่อง 30) พระราม 9 กรุงเทพ