วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมประชุมหารือกับคณะผู้บริหารสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย นำโดยนายชนินท์ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีการหารือความส่วมมือกันในหลายประเด็น โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันช่วยเหลือภาคธุรกิจและภาคประชาชน ที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในขณะนี้ โดยเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนด้านสาธารณสุขและความจำเป็นเร่งด่วนในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานในลำดับต่อไป