วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางปราณปิยา อมรชัยยาพิทักษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี และนายสรรเพชญ ศลิษฏ์อรรถกร ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พร้อมด้วยสมาชิก ร่วมบริจาคเงินจำนวน 200,000 บาทเครื่องทำน้ำร้อนและน้ำเย็น จำนวน 1 ชุด, ชั้นอเนกประสงค์ จำนวน 200 ชุด, เก้าอี้พลาสติก จำนวน 100 ตัว, พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 9 ตัว, รองเท้า จำนวน 100 คู่ และน้ำดื่มจำนวน 900 แพค ให้แก่โรงพยาบาลสนามในจังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์โอทอปกาญจนบุรี