วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย FTI Academy จัดประชุมอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การตรวจคัดกรองการติดเชื้อโควิด 19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ” ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ. นนทบุรี

การอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วยนายอภิชิต ประสพรัตน์ รองประธาน ส.อ.ท. กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิก ส.อ.ท. และบุคคลทั่วไป กว่า 1,500 ราย โดยไฮไลต์สำคัญอยู่ที่การสาธิตวิธีการการเก็บตัวอย่างจากการป้ายโพรงจมูก, การสาธิตวิธีการทดสอบด้วย Antigen Test Kit (ATK) และสาธิตวิธีการทำลายตัวอย่างและอุปกรณ์การทดสอบ

สำหรับการจัดอบรมในครั้งนี้ จัดอยู่ในแผนแนวทางการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรมของสภาอุตสาหกรรมฯ ภายใต้มาตรการ “ป้องกัน รักษา เยียวยา” อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่พลาดการอบรมในครั้งนี้ สามารถสอบถามหรือติดตามข่าวสารจาก FTI Academy ได้ที่ 0-2345-1225, 0-2345-1226