วันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเวทิต โชควัฒนา ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ ประธานสายงานต่างประเทศ และคุณมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ เข้าร่วมการหารือผ่านออนไลน์กับ Mr. Douglas Foo ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศสิงคโปร์ และคณะกรรมการฯ

ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายร่วมแบ่งปันข้อมูลเรื่องผลกระทบของ COVID-19 ต่อภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ แนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ MSMEs ให้มีความเข้มแข็งในภูมิภาค โดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมสิงคโปร์ เพื่อเป็นกลไกในการส่งเสริมความร่วมมือ และการค้าระหว่างทั้งสองประเทศ