วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส นายจุตินฏฐ์ ศิริมังคลกิตติ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นางดลยา สนธิวง ผู้อำนวยการสายบริหารและปฏิบัติการ บริษัทไทยซัมมิทเคเบิ้ลแอนด์พาร์ท จำกัด และพยัพ แจ้งสวัสดิ์ ผู้จัดการทั่วไปสำนักพัฒนาองค์กร ร่วมส่งมอบชาไทย จำนวน 50 ลัง และกาแฟ จำนวน 50 ลัง ให้กับนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี เพื่อนำไปมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

นอกจากนี้ ดร.สาโรจน์ วสุวานิช พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นำกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน 6 แห่ง ได้นำเงินจำนวน 300,000 บาท มอบให้กับนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ส่งผ่านไปยังมูลนิธิธรรมรัศมี มณีรัตน์ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ต่อไป