วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสงวน แสงวงศ์กิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง นายสุรพล สุทธจินดา ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมกับบริษัทอีสเทิร์นโพลิเมอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) มอบเตียงสนามพร้อมชุดเครื่องนอน จำนวน 100 ชุด ให้โรงพยาบาลสนามปลวกแดง ณ ที่ว่าการอำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้น