วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล นายธนารักษ์ พงษ์เภตรา นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายอภิชิต ประสพรัตน์ นายชาติชาย พานิชชีวะ นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท. ร่วมส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 20 ชุด มูลค่า 600,000 บาท ภายใต้ “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ให้โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงของบุคลากรทางการแพทย์และลดการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 โดยมี พล.ต.ท. ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) และ พล.ต.ต.ศุภฤกษ์ พัฒนปรีชากุล นายแพทย์ (สบ6) ร่วมรับมอบ ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา โรงพยาบาลตำรวจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า สภาอุตสาหกรรมฯ ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงได้จัดตั้ง “กองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19” ภายใต้มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของที่จำเป็น อาทิ ห้องความดันลบแบบประกอบเคลื่อนย้ายได้ และชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร เพื่อมอบให้แก่สถานพยาบาลในเครือกระทรวง อว. และสถานพยาบาลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้งาน โดยในครั้งนี้เป็นการส่งมอบชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวร จำนวน 20 ชุด มูลค่า 600,000 บาท ให้บุคลากรของโรงพยาบาลตำรวจนำไปใช้งานเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานกรรมการกองทุน ส.อ.ท. ช่วยไทยสู้ภัยโควิด-19 กล่าวเสริมว่า นอกจากภารกิจในการจัดหาห้องความดันลบแบบประกอบเคลื่อนย้ายได้ และชุดจัดทำห้องความดันลบแบบติดตั้งถาวรเพื่อส่งมอบให้กับสถานพยาบาลต่างๆ แล้ว ส.อ.ท. ยังได้ระดมทุนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือสิ่งของที่จำเป็นอื่นๆ ได้แก่ ชุดตวจหาเชื้อโควิด ATK และกล่องห่วงใยจากใจ ส.อ.ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือและลดความเสี่ยงของบุคคลากรทางการแพทย์ในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 สู่สมาชิก ส.อ.ท. และประชาชน

ทั้งนี้ ส.อ.ท. ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดหาห้องความดันลบช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 ได้ที่ชื่อบัญชี มูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เลขที่บัญชี 009-1-71583-0 ธนาคารกรุงไทยสาขาไทยเบฟควอเตอร์ (ใบบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100%) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ส.อ.ท. หมายเลข 1453 ทุกปัญหาอุตสาหกรรมมีคำตอบ