24 สิงหาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยสถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) ร่วมกับ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) จัดสัมมนาออนไลน์พบผู้ประกอบการ SME ซึ่งเป็นสมาชิกสถาบันฯ และสมาชิก ส.อ.ท. ในงาน “Focus Group เติมทุนให้ธุรกิจ ฝ่าวิกฤตโควิด-19” เพื่อให้คำแนะนำปรึกษา การเตรียมความพร้อมเข้าสู่แหล่งทุน เทคนิคในการวางแผนและเตรียมขอสินเชื่อกับธนาคาร ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ นอกจากนี้ยังได้แนะนำโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุน SME ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 อาทิ ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจท่องเที่ยว ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อให้เข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างแท้จริง โดยผู้เข้าร่วมงานยังให้ความสนใจสอบถามและขอรับบริการผลิตภัณฑ์สินเชื่อต่างๆ จากทางธนาคารอีกด้วย