วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) โดย FTI Academy จัดประชุมอบรมออนไลน์สำหรับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ในหัวข้อ “การตรวจคัดกรองเบื้องต้นการติดเชื้อโควิด-19 ในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยวิธี Antigen Test Kit (ATK) ครั้งที่ 2” ณ ห้องอบรม 902 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี

การอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี ATK ครั้งที่ 2 โดยได้รับเกียรติจาก นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกฤษณ์ อิ่มแสง รองประธาน ส.อ.ท. และประธานคณะกรรมการ FTI Academy กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และการจัดอบรมในครั้งที่ 2 นี้ยังคงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจาก สมาชิก ส.อ.ท. และบุคคลทั่วไป โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมผ่าน Zoom Meeting และ Facebook Live กว่า 1,000 ราย โดยมีไฮไลต์สำคัญ ดังนี้

1) Bubble & Seal : บรรยายและทำความเข้าใจมาตรการ Bubble & Seal ตามคู่มือของทางกรมควบคุมโรค โดย นพ. เฉวตสรร ซึ่งได้ตอบคำถามและไขข้อข้องใจถึงการนำ Bubble & Seal ไปปฏิบัติให้กับผู้เข้าอบรม

2) ATK vs PCR : เทียบให้เห็นความแตกต่างระหว่าง ATK กับ PCR ทำให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจการเลือกวิธีการตรวจ และเวลาในการตรวจให้เหมาะสม รวมถึงการสาธิตวิธีการการเก็บตัวอย่างจากการป้ายโพรงจมูก, การสาธิตวิธีการทดสอบด้วย Antigen Test Kit (ATK) และสาธิตวิธีการทำลายตัวอย่างและอุปกรณ์การทดสอบที่ถูกต้องและปลอดภัย ไม่เกิดการแพร่กระจาย

3) E-Certificate : FTI Academy ได้ให้ข้อมูลกับผู้เข้าอบรมถึงระบบ LMS ซึ่งประกอบด้วย E-Learning ระบบทดสอบเพื่อรับ E-Certificate ที่เตรียมสำหรับหลักสูตรนี้ และต้องการเผยแพร่ความรู้ที่จำเป็นนี้ให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศ ซึ่งทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เห็นควรว่า สถานประกอบการควรต้องมีผู้ผ่านหลักสูตรนี้ เพื่อการจัดการที่ถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมอบรมและประสงค์จะเข้าสอบเพื่อขอรับใบวุฒิบัตรหลักสูตรดังกล่าว สามารถสมัครเข้าสู่ระบบ FTI Academy LMS : https://fti.academy/ หรือ โทร. 0-2345-1225-26