คณะกรรมการ e-Commerce สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ชี้ช่องทางจัดซื้อออนไลน์คุมงบไม่บานปลาย” ให้แก่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ สถาบันรหัสสากล (GS1 Thailand) และบุคคลทั่วไป โดยได้รับเกียรติจาก คุณนิสากร หวั่งหลี Executive Director และ คุณชัยพุธ เครือวาณิชกิจ Assistant Director จากบริษัท พันธวณิช จำกัด ผู้นำระบบจัดซื้อที่ลดต้นทุน ประหยัดเวลา มาร่วมให้ข้อมูล พร้อมมอบสิทธิประโยชน์ดีๆ แก่ผู้เข้าร่วมงาน และมีคุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์ กรรมการบริหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้ให้เห็นช่องทางการนำระบบออนไลน์มาประยุกต์ใช้กับการจัดซื้อภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและควบคุมงบประมาณภายในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 90 ท่าน และร่วมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากวิทยากรในหลากหลายประเด็น