วันที่ 27 สิงหาคม 2564 นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนบรรยายในกิจกรรมเสวนาในการประชุมรับฟังความคิดเห็น การจัดทำ “แผนปฏิบัติการด้านมาตรฐานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2566-2570)” ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) โดยให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ Future Trends of Digital – National Digital Trade Platform & Regional Digital Trade Connectivity โดยกล่าวถึงความสำคัญและความคืบหน้าของโครงการ National Digital Trade Platform – NDTP ที่ดำเนินงานโดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)