ส.อ.ท. ลงพื้นที่ร่วมสร้างโรงพยาบาลสนามในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 1 กันยายน 2564 คณะทำงานโรงพยาบาลสนามพระนครศรีอยุธยา ประกอบด้วย คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธาน ส.อ.ท.
คุณพากร วังศิราบัตร รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด คุณบงกช แจ่มทวี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคุณสมหวัง ถุงสุวรรณ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการสร้างโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระดับสีเขียวถึงสีเหลืองอ่อน จำนวน 1,200 เตียง หรือ 6,300 ตารางเมตร ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน โดยการระดมทุนของผู้ประกอบการในจังหวัด ร่วมกับการสนับสนุนของกลุ่ม ช. การช่าง คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการภายในเดือนกันยายนนี้ โดยโรงพยาบาลสนามแห่งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของอยุธยาแซนด์บ๊อกซ์ ซึ่ง 7 จังหวัดสภาอุตสาหกรรมภาคกลางได้ร่วมศึกษาโมเดลนี้เพื่อขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป

#สายงานส่งเสริมและสนับสนุนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
# สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา