“งบประมาณ” เป็นปัจจัยสำคัญในการร่วมงานกับอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) นักการตลาดหรือเจ้าของธุรกิจต้องพิจารณาให้ดีเสียก่อนว่า ต้องการใช้อินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) กลุ่มใด แพลตฟอร์มไหน เพราะบางกรณีอินฟลูเอนเซอร์ (Influencer) อาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างกันไปขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามในแพลตฟอร์มนั้นๆ

จากรายงาน Influencer Marketing Outlook ประจำปี 2020 ที่จัดทำโดย Influencer Marketing Hub ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากการใช้แพลตฟอร์ม Social Media ของนักการตลาด พบว่า แพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการทำ Influencer Marketing คือ
อันดับ 1 Instagram (82%)
อันดับ 2 YouTube (41%)
อันดับ 3 TikTok (23%)
อันดับ 4 Twitter (23%)
อันดับ 5 Facebook (5%)

ทั้งนี้ ทาง Influencer Marketing Hub ได้แบ่ง Categories ของ Influencer ไว้ดังนี้
Nano-influencer มีผู้ติดตาม 1,000 – 10,000 คน
Micro-influencer มีผู้ติดตาม 10,000 – 50,000 คน
Mid-tier influencer มีผู้ติดตาม 50,000 – 500,000 คน
Macro-influencer มีผู้ติดตาม 500,000 – 1,000,000 คน
Mega-influencer มีผู้ติดตาม 1,000,000 คนขึ้น
ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับค่าบริการการโพสต์ของ Influencer แต่ละกลุ่ม และแต่ละแพลตฟอร์มกันว่าพวกเขาคิดค่าบริการเท่าไร

✅Instagram
Nano-influencer: 10 – 100 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 314 – 3,100 บาท
Micro-influencer: 100 – 500 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 3,100 – 15,700 บาท
Mid-tier influencer: 500 – 5,000 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 15,700 – 157,300 บาท
Macro-influencer: 5,000 – 10,000 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 157,300 – 314,600 บาท
Mega-influencer: 10,000+ USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 314,600 บาทขึ้นไป

✅YouTube
Nano-influencer: 20 – 200 USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 630-6,200 บาท
Micro-influencer: 200 – 1,000 USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 6,200 – 31,460 บาท
Mid-tier influencer: 1,000 – 10,000 USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 31,460 – 314,600 บาท
Macro-influencer: 10,000 – 20,000 USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 314,600 – 629,200 บาท
Mega-influencer: 20,000+ USD ต่อวิดีโอ 1 ชิ้น หรือประมาณ 629,200 บาทขึ้นไป

✅TikTok
Nano-influencer: 5 – 25 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 157 – 786 บาท
Micro-influencer: 25 – 125 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 786 – 3,932 บาท
Mid-tier influencer: 125 – 1,250 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 3,932 – 39,324 บาท
Macro-influencer: 1,250 – 2,500 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 39,324 – 78,650 บาท
Mega-influencer: 2,500+ USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 78,650 บาทขึ้นไป

✅Twitter
Nano-influencers: 2 – 20 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 64 – 645 บาท
Micro-influencers: 20 – 100 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 645 – 3,227 บาท
Mid-tier influencers: 100 – 1,000 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 3,227 – 32,270 บาท
Macro-influencers: 1,000 – 2,000 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 32,270 – 64,540 บาท
Mega-influencers: 2,000+ USD ต่อโพส หรือประมาณ 64,540 บาทขึ้นไป

✅Facebook
Nano-influencer: 25 – 250 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 786 – 7,864 บาท
Micro-influencer: 250 – 1,250 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 7864 – 39,324 บาท
Mid-tier influencer: 1,250 – 12,500 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 39,324 – 393,249 บาท
Macro-influencer: 12,500 – 25,000 USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 393,249 – 786,499 บาท
Mega-influencer: 25,000+ USD ต่อโพสต์ หรือประมาณ 786,499 บาทขึ้นไป

👉🏻หมายเหตุ: จากข้อมูลข้างต้น เป็นการเก็บข้อมูลของ Influencer ในฝั่งยุโรปเป็นหลัก อาจไม่ตรงกับของไทยทั้งหมด เราคิดว่าข้อมูลเหล่าเป็นค่าเฉลี่ยที่ช่วยให้คุณคำนวนค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ในการร่วมงานกับ Influencer ได้ สิ่งสำคัญคือ ค่าใช้จ่ายจะมากหรือน้อยมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นประเภทธุรกิจ เช่น วิดีโอรีวิวใน YouTube จำนวน 1 ชิ้น ธุรกิจยานยนต์อาจมีค่าใช้จ่ายในการจ้างอินฟลูเอนเซอร์สายยานยนต์ มากกว่าอินฟลูเอนเซอร์สายอาหาร/คาเฟ่ก็ได้ นอกจากนี้ยังรวมถึงรูปแบบคอนเทนต์ (ภาพ, วิดีโอ หรือ Blog) และแพลตฟอร์มที่เลือกใช้ก็มีผลเช่นกัน
================

ที่มา : [#Motiveinfluence]
#influencer
#einfluencer #einfluencerthailand #einfluencerthailand2021
#BEM #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #fti
#รายได้ของอินฟลูเอนเซอร์