วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็นวิทยากรในงานเสวนาออนไลน์ “ผนึกกำลัง ฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในสถานประกอบกิจการ ในหัวข้อ “การสนับสนุนและทิศทางของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมงานเสวนากว่า 800 คน

โดยรองประธาน ส.อ.ท. ได้กล่าวถึงการสนับสนุนแนวทางป้องกันและควบคุมโควิด-19 ของภาครัฐ ด้วย Bubble & Seal และแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และการดำเนินงานของ ส.อ.ท. เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19 โดยแต่งตั้ง 5 คณะทำงาน ดังนี้
1) คณะทำงานด้านข้อมูลรักษาโควิด
2) คณะทำงานจัดหาอุปกรณ์ป้องกันและรักษา
3) คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานงาน
4) คณะทำงานระบบแจ้งเตือนผู้มีความเสี่ยงโควิด
5) คณะทำงานรับบริจาคช่วยเหลือ

ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงความเข้มแข็งของสภาอุตสาหกรรมฯ เรื่องการสื่อสารในการป้องกันการระบาด COVID-19 สู่สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ อันประกอบด้วยโรงงานกว่า 12,000 โรงงาน ที่สัมฤทธิ์ผล รวมถึงการเสนอแนวทางทดสอบ Antigen ที่สมดุลระหว่างการสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ตลอดจนความร่วมมือในเรื่อง Bubble & Seal, การจัดเตรียมเตียงที่พักคอยรูปแบบต่างๆ ภายใต้ความสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้สำเร็จเป็นรูปธรรม

#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
#สอท #สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สอทร่วมใจสู้ภัยโควิด