3 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายอภิภพ พึ่งชาญชัยกุล รองเลขาธิการ ส.อ.ท. และรองประธานสภาธุรกิจไทย-ตุรกี และนายสืบพงศ์ เกตุนุติ กรรมการ ส.อ.ท. และกรรมการสภาธุรกิจไทย-ตุรกี ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย (H.E. Mrs. Serap Ersoy) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยในการหารือ ทางตุรกีมีความประสงค์ให้เกิดความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างกัน ผ่านการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-ตุรกี ที่กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการเจรจาฯ ซึ่งประเทศตุรกีเป็นประเทศที่มีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ระหว่างภูมิภาคเอเชียและยุโรป เพื่อเป็นประตูในการส่งออกสินค้าของไทยได้ โดยตุรกีมีความประสงค์ผลักดันความรร่วมมือกับภาคเอกชนไทย ในสาขาที่ทั้งสองประเทศมีศักยภาพ อาทิ ปิโตรเคมี เครื่องจักรกล อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมฯ เห็นควรจัดงานสัมมนา และกิจกรรม Business Matching ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลทางธุรกิจและส่งเสริมการค้าระหว่างทั้งสองประเทศให้เพิ่มขึ้นต่อไป