วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมฯ และประธานสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา ร่วมให้การต้อนรับ H.E. Mrs. María Alicia Cuzzoni de Sonschein เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำประเทศไทย และ Mr. Juan Pablo Volken, Head of Economic and Commercial Section ณ ห้องมงคลสุธี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย และอาร์เจนตินา รวมถึงนโยบายในการเปิดประเทศของไทยเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ ซึ่งทางอาร์เจนตินามีความประสงค์ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ อาทิ เสนอให้มีการจัดการหารือระหว่างภาคเอกชนไทย โดยสภาธุรกิจไทย-ลาตินอเมริกา และหอการค้าเอเชียแปซิฟิกของอาร์เจนตินา ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ทางสภาอุตสาหกรรมฯได้เรียนเชิญสถานเอกอัครราชทูตฯ รวมถึงนักธุรกิจอาร์เจนตินา เข้าร่วมงาน FTI Expo ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น

ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารระหว่างกันมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระยะทางระหว่างประเทศไทยกับอาร์เจนตินา รวมถึงภูมิภาคลาตินอเมริกาไม่เป็นอุปสรรคในการส่งเสริมความร่วมมือ และการค้า การลงทุนระหว่างกันอีกต่อไป