e-Influencer Thailand 2021 ขอแนะนำกูรูอีกหนึ่งท่าน คือ คุณยุดดี้ วิชยุตม์ หรือ “ยุดดี้อร่อยนัวร์” เจ้าและผู้ก่อตั้งเพจ “อร่อยนัวส์” กับแนวความคิดที่ว่า…

“อย่ากลัว !!!”

“ในสิ่งที่เราอยากจะเริ่มลงมือทำ ขอแค่เรามีใจที่มุ่งมั่น เพียงแค่นั้น ก็พร้อมจะพาเรา ไปถึงเส้นชัยได้แล้ว”

#influencer
#einfluencer #einfluencerthailand #einfluencerthailand2021
#BEM #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #fti
#ยุดดี้อร่อยนัวร์ #อร่อยนัวร์