เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์​ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับเกียรติกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด “The 18th China-ASEAN Business and Investment Summit” และการครบรอบความสัมพันธ์ 30 ปี ระหว่างอาเซียน-จีน โดยได้รับเกียรติจาก Ms. Gao Yan ประธาน CCPIT, Mr. Sun Dawei ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประชาชนจีนมณฑลกวางซี และนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ร่วมกล่าวเปิดงาน

โดยการประชุมครั้งนี้ มีหัวข้อหลัก คือ “Sharing Opportunity Created by the New Land-Sea Corridor, Building the China-ASEAN Community with a Shared Future” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นในเรื่องโอกาสหรือประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก RCEP และความร่วมมือทางด้านกฎหมายการค้าระหว่างจีนและอาเซียน

นอกจากนี้ นายวีรชัย มั่นสินธร ประธานสถาบันความร่วมมืออุตสาหกรรมไทย-จีน ได้รับเกียรติเป็นผู้แทน ส.อ.ท เข้าร่วมการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “RCEP Leads Future Growth” ผ่านทางระบบออนไลน์ โดยเน้นย้ำถึงโอกาสและผลประโยชน์ทางการค้าการลงทุนของไทยและอาเซียนที่ได้รับจากการเข้าร่วมความตกลงการค้าเสรีกรอบ RCEP ซึ่งเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ ทันสมัย และมีโอกาสอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการกระชับความสัมพันธ์และขยายโอกาสระหว่างสมาชิก RCEP การขยายตลาดที่กว้างขึ้น การส่งเสริมกาค้า Cross Border E-Commerce เพื่อช่วยเหลือ SMEs การสร้างโอกาสในการส่งออกที่มากขึ้นเนื่องจากการใช้มาตรฐานเดียวกันระหว่างสมาชิก รวมถึงการลดอัตราภาษีและอุปสรรคทางการค้า ทั้งนี้ ยังเป็นโอกาสสำหรับการนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมที่สมาชิกมีศักยภาพอีกด้วย