วันอังคารที่ 14 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธาน ส.อ.ท. นายสมโภชน์ อาหุนัย รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. และคณะกรรมการ ส.อ.ท. ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Jon Thorgaard) ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในการหารือ ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงประเด็นการผลักดันความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพยุโรป ให้เกิดขึ้น โดยเอกชนไทยและสถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์กได้สนับสนุนให้มีการผลักดันเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกหนึ่งในการขยายมูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างกัน สำหรับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ส.อ.ท. ได้ร่วมจัดทำ Carbon Credit Market ในไทย ซึ่งเป็นการเตรียมการรับมือกับมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ที่กระทบต่อภาคการผลิตของไทยในอนาคต ซึ่งเดนมาร์กก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้ และอาจสร้างความร่วมมือในอนาคต

สำหรับประเด็นด้านพลังงานทดแทนนั้น ไทยได้ให้ความสำคัญกับแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานทดแทนจากน้ำเป็นหลัก ซึ่งปัจจุบันมีการสนับสนุนจากภาครัฐ ผ่านโครงการต่างๆ เช่น โครงการติดตั้งพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลดการใช้คาร์บอนในสายการผลิต ซึ่งได้รับการจัดสรรเงินทุนจาก BOI ในการให้ความช่วยเหลือด้านการลงทุน โดยปัจจัยสำคัญในการจัดทำพลังงานทดแทน คือการสร้างความตระหนักรู้ให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในระยะยาว หากไม่ช่วยเหลือหรือร่วมกันแก้ไขการปล่อยหรือลดคาร์บอนในทุกภาคส่วน

ประเด็นต่อมาเป็นประเด็นด้านการผลิตของอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้เพื่อปรับรูปแบบการผลิตเป็นแบบ Zero Waste ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดอุตสาหกรรมสีเขียว

สุดท้ายนี้เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก มีความประสงค์ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเอกชนของทั้งสองประเทศในอุตสาหกรรมศักยภาพ และจะร่วมมือกับ ส.อ.ท. ในการผลักดันการค้าการลงทุนระหว่างกันต่อไป