1. เข้าถึงง่ายและโน้มน้าวลูกค้าได้ดีกว่า
การสื่อสารผ่าน Influencer จะทำให้ผู้รับสารรู้สึกถึงความใกล้ชิดมากกว่า เพราะ Influencer มักเป็นคนที่ถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของตัวเอง หรือมีความคิดเห็นที่ใกล้เคียงกับผู้ติดตาม ทำให้การโฆษณามีความน่าเชื่อถือสูงและมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อมากกว่า

2. มีผลต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์
การใช้ Influencer ทำให้แบรนด์ถูกมองว่า Real มากกว่า เพราะเมื่อเทียบกับผู้มีชื่อเสียงจากสื่อหลัก Influencer มักจะจับต้องได้และผูกพันกับผู้ติดตามมากกว่า นั่นทำให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ดูน่าเชื่อถือมากขึ้น นอกจากนี้ การเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่เหมาะสม สามารถเปิดโอกาสให้แบรนด์เข้าถึงผู้บริโภคกลุ่มใหม่ได้ เช่น การขยายกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของผลิตภัณฑ์แว่นตากรองแสงเพิ่ม จากกลุ่มคนทำงานมายังกลุ่มนักเรียน นักศึกษา โดยการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าถึงคนกลุ่มนี้

3. สามารถวัดและประเมินผลได้ง่าย
ไม่เหมือนกับสื่อประเภทอื่น คอนเทนท์ของอินฟลูเอนเซอร์เกือบทั้งหมดอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ นั่นทำให้แบรนด์สะดวกมากเมื่อต้องการวัดผลการดำเนินงาน โดยอาจดูจากยอด Reaction ยอดคอมเมนต์ ยอดการเข้าถึง หรือยอดการมีส่วนร่วม รวมไปถึงการตรวจสอบติดตาม Traffic by Channel เพื่อดูว่าผู้รับสารเข้าถึงเนื้อหาผ่านทางใดบ้าง ซึ่งการประเมินผลนี้ แบรนด์สามารถนำไปใช้เพื่อวัดค่าความสำเร็จ และวางกลยุทธ์เพื่อการทำการตลาดครั้งต่อไป

[ที่มา : #dglt8]
#influencer
#einfluencer #einfluencerthailand #einfluencerthailand2021
#BEM #สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย #fti
#InfluencerMarketing #จุดเด่น