วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยนายเวทิต โชควัฒนา รองประธาน ส.อ.ท. นางสาวเพชรรัตน์ เอกแสงกุล รองประธานสภาธุรกิจไทย-อินโดนีเซีย และนายศาณิต เกษสุวรรณ กรรมการสภาธุรกิจฯ ร่วมให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย (H.E. Mr. Rachmat Budiman) พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องมงคลสุธี ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นควรให้เกิดการผลักดันและส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนร่วมกัน เพื่อเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจเมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายลง โดยฝ่ายอินโดนีเซียได้ถือโอกาสนี้นำเสนอกฎหมาย Omnibus Law ของอินโดนีเซียว่าด้วยบทบัญญัติของเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อดึงดูดการลงทุนทั้งจากในประเทศและจากต่างประเทศ สร้างโอกาสในการจ้างงาน พัฒนาทักษะแรงงานในประเทศ และการผ่อนคลายอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์งาน Trade Expo Indonesia 2021 ครั้งที่ 36 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคมถึง 4 พฤศจิกายน 2564 นี้

ขณะที่ ส.อ.ท. ได้ใช้โอกาสนี้ในการสร้างความเชื่อมั่นและกระชับความสัมพันธ์ร่วมกันกับภาคธุรกิจเอกชนและอุตสาหกรรมของทั้งสองประเทศ ผ่านการหารือถึงการลดขั้นการดำเนินงานและขจัดอุปสรรคทางการค้าการลงทุนร่วมกัน รวมทั้งได้ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงวาระการจัดประชุมเอเปค (APEC) ในปี 2565 ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพอีกครั้ง ท่ามกลางความท้าทายใหม่ ๆ ของโลก อีกทั้งยังเชิญชวนสถานทูตฯ ให้ร่วมมือกับ ส.อ.ท. ในการจัดกิจกรรม FTI Expo 2022 ที่จะจัดขึ้น ณ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพความก้าวหน้าในการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสร้างขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรมให้พร้อมรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่ในอนาคตต่อไป