19 ก.ย. 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล นายเจน นำชัยศิริ ประธานกิตติมศักดิ์ ส.อ.ท. นายถาวร ชลัษเฐียร รองประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยกรรมการ ส.อ.ท. และกรรมการสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมฯ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพนายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ศาลา 2 วัดหัวลำโพง