18 ก.ย. 64 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธาน ส.อ.ท. พร้อมด้วยนายทวี ปิยะพัฒนา รองประธานอาวุโส ส.อ.ท. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นายไพรัตน์ เอื้อชูยศ นายสมโภชน์ อาหุนัย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา รองประธาน ส.อ.ท. และผู้บริหาร ส.อ.ท. ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม นายองอาจ พงศ์กิจวรสิน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท. ในนามสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสายงานส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรม ณ ศาลา 2 วัดหัวลำโพง