🏭“มองเห็นโอกาสทางการตลาดโดยทันที ถึงแม้บริษัทจะไม่ได้ค้าขายโดยตรงกับหน่วยงานภาครัฐ แต่เมื่อมองไปถึงกลุ่มลูกค้า หรือผู้ใช้สินค้า ก็เป็นไปได้ว่าคู่ค้าของบริษัทอาจจำเป็นต้องใช้เพื่อไปขายกับภาครัฐอีกต่อหนึ่ง ”
จากบทสัมภาษณ์ Exclusive ความสำเร็จจากการได้รับรองสินค้า MiT กับ คุณเบญจมาศ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม ควอลิตี้ อินดัสทรี้ส จำกัด

⏩เป็นอีกหนึ่งบริษัทตัวอย่างที่การดำเนินการขอการรับรอง Made in Thailand สามารถสร้างโอกาสให้ลูกค้าของบริษัทสามารถเข้าถึงการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐได้

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial โทร 02-345-1100, 02-345-1024

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย