วันอังคารที่ 21 กันยายน 2564 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกุล นายณรงค์ฤทธิ์ พานิชชีวะ รองประธาน ส.อ.ท. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เลขาธิการ ส.อ.ท. นายจำรัส สว่างสมุทร ผู้อำนวยการใหญ่ ส.อ.ท. เข้าพบ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้บริหารกระทรวงฯ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัด กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดงาน FTI EXPO 2022 : Northern Chapter ชูแนวคิด BCG Bio Circular Green Economy ขานรับนโยบายของรัฐบาลในการเปิดประเทศและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนเพื่อความยั่งยืนในระดับสากล

โดย รมว. ได้กล่าวขอบคุณ ส.อ.ท. สำหรับความร่วมมือด้วยดีตลอดมาในการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม กระทรวงฯ ยินดีให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงาน FTI EXPO อย่างเต็มที่

FTI EXPO เป็นการนำเสนอศักยภาพของอุตสาหกรรมไทยผ่านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม Export brand ภายใต้โครงการ Made In Thailand ประกอบด้วย งานแสดงสินค้า การประชุมสัมมนา และการเจรจาธุรกิจ มีระยะเวลาการจัดงาน 5 วัน ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 บนพื้นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานานาชาติ เชียงใหม่ ครอบคลุม 11 คลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ประกอบการมากกว่า 700 ราย จากทั่วประเทศ หน่วยงานพันธมิตร และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมกว่า 20 แห่ง โดย FTI EXPO สนับสนุนแนวคิดเน้นการทำงานกับภูมิภาคและ SMEs ในพื้นที่เพื่อจุดประกายการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการอุตสาหกรรมไทย