วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 นายเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย พร้อมคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ร่วมจัดงานสัมมนาออนไลน์เรื่อง “เจาะลึกโอกาสการค้าการลงทุนในถิ่นหมีขาวผ่านมุมมองนักการทูต” โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังกว่า 60 คน

โดยประธานสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย ได้เน้นย้ำถึงกลไกสำคัญในการผลักดันมูลค่าการค้า การลงทุน และภาคบริการโดยเฉพาะการท่องเที่ยวระหว่างไทย-รัสเซีย ผ่านการจัดทำความตกลงการค้าเสรีไทย-สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซีย (EAEU) เพื่อเป็นกลไกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย-สหภาพยูเรเซีย ภายหลังวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมอสโก ได้กล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางการขายสินค้าผ่าน Platform Online ที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในรัสเซีย รวมถึงสินค้าที่มีศักยภาพในตลาดรัสเซีย อาทิ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา เครื่องสำอาง ยาดม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงในรัสเซียจากการสร้างการรับรู้ในหมู่นักท่องเที่ยวรัสเซียที่เคยมาเยือนไทย ดังนั้น ภาคธุรกิจจึงควรจัดทำการตลาดด้านการขายสินค้าควบคู่กับการเผยแพร่ด้านการท่องเที่ยว โดยมีสิ่งที่ผู้ประกอบการไทยควรให้ความสำคัญหากต้องการเจาะตลาดรัสเซีย ดังนี้ 1) Market Segmentation คือ การเข้าใจในพฤติกรรมของตลาดเป้าหมาย 2) Local Partners คือ การทำตลาดในรัสเซียไม่ใช่เรื่องง่าย จึงควรมีพันธมิตรทางธุรกิจที่เป็นรัสเซีย เพื่อเพิ่มช่องทางและโอกาสในการทำการค้าในรัสเซ๊ย และ 3) E-Commerce คือ การพยายามเข้าถึง Platform Online ซึ่งมีศักยภาพสูงในปัจจุบัน