🏭“ไม่หยุดคิด ไม่หยุดทำ ไม่หยุดพัฒนา คว้าโอกาสของ Made in Thailand ที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ และยังเพิ่มจุดแข็งของสินค้าให้อยู่เหนือกว่าคู่แข่งรายอื่นได้ ”

⏩ผลตอบรับสินค้า MiT ในส่วนภูมิภาคมีการตื่นตัวกัน โดยการเสนองานราชการ เริ่มมีหน่วยงานขอเอกสารการทะเบียน MiT ซึ่งผู้ประกอบการควรต้องรีบมาขอขึ้นทะเบียน MiT เพื่อประโยชน์ต่อการทำธุรกิจในอนาคต

จากบทสัมภาษณ์ คุณสราวุฒิ
สินสำเนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท อี.พี.เดคคอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายรางม่านและอุปกรณ์ม่านทุกชนิด จ.เชียงใหม่

🎯สนใจขอการรับรอง Made in Thailand ได้ที่ www.mit.fti.or.th
☎️ติดต่อสอบถาม Line @mitofficial โทร 02-345-1100, 02-345-1024

#MiT
#สายงานมาตรฐานอุตสาหกรรม
#สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย